Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu 

czynny dla Interesantów

od poniedziałku do piątku

w godzinach od 7.30 do 15.30

 

Świadczenia rodzinne

(świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,

świadczenie wychowawcze 500+)

czynne dla Interesantów

od poniedziałku do czwartku

w godzinach od 7.30 do 13.00

piątek - dzień bez Interesanta