W dniu 31.05.2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

jest  nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy 

__________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, iż wnioski o udzielenie pomocy społecznej w miesiącu grudniu br., będą przyjmowane do dnia 04.12.2023r.

Dokumenty złożone po tym terminie będą realizowane w miesiącu styczniu 2024r.

 

__________________________________________________________________________________

!!!

W ZAKŁADCE:

ZAKRES DZIAŁANIA GOPS --> OGŁOSZENIA

ZNAJDUJĄ SIĘ DWIE INFORMACJE O NABORZE DO

PRACY

__________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

ul. Trzebiatowska 48b

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 425 68

tel. fax. 94 35 451 86

e-mail: gops.kol@post.pl

ePUAP: /gopskolobrzeg/skrytka

NIP 671-10-30-145

REGON 003801551

PUNKT PRACY SOCJALNEJ  (aktualnie nieczynny)

Drzonowo 60, pok. 10

 


Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2024/2025 (również dla obywateli Ukrainy) są wydawane w pokoju 04 od dnia 28 sierpnia 2024r. w godz. od 07:30 do 14:30.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie:

od dnia 01 września 2024r. do dnia 15 września 2024r.

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać: od dnia 01 września 2024r. do dnia 15 października 2024r., a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego

_______________________________________________________________

Wniosek o wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu, ul. Trzebiatowska 48B (pok. 7 ) od lipca w formie elektronicznej, od 01 sierpnia w formie tradycyjnej (papierowej), od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 07:30 do 14:00 natomiast piątek jest dniem bez interesanta)

_________________________________________________________

Zachodniopomorska Karta Seniora oraz Zachodniopomorska Karta Rodziny decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego może być wydawana obywatelom innej narodowości, których miejscem zamieszkania jest Województwo Zachodniopomorskie. W GOPS Kołobrzeg o ww. karty mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Kołobrzeg.

__________________________________________________________________

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

_______________________________________________________________ 
Informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2022r. Wójt Gminy Kołobrzeg nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o w/w świadczenie należy składać w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021r. będą wypłacane do 31 maja 2022r. przez Gminny Ośrodek Społecznej w Kołobrzegu.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

________________________________________________________________

Informacja

Opieka wytchnieniowa w gminie Kołobrzeg w 2021 roku

 

             W związku z ogłoszonym przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych planem wsparcia na 2021 rok, w ramach którego przewidziana jest dalsza realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa”do 08 stycznia 2021 r. osoby zainteresowane tą formą wsparcia z terenu gminy Kołobrzeg mogą zgłaszać taką potrzebę do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.