• KDR - wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (!! STRONĘ 3 i 4 NALEŻY POWIELIĆ I WYPEŁNIĆ DLA KAŻDEGO CZŁONKA RODZINY WSKAZANEGO WE WNIOSKU)
  100 KB
 • wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki
  80 KB
 • wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej
  78 KB
 • wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej
  78 KB
 • ZKDR-04 - załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej
  89 KB