• Bilans jednostki budżetowej 2022
  275 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki za 2022
  268 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022
  263 KB
 • Informacja dodatkowa do bilansu za 2022
  2 MB