• Bilans jednostki budżetowej 2021
  275 KB
 • Rachunek zysków i strat jednostki za 2021
  268 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021
  263 KB
 • Informacja dodatkowa do bilansu za 2021
  550 KB