Zarządzenie Nr 01/2024 Kierownika GOPS w Kołobrzegu z dnia 22.01.2024r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2024r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

Zarządzenie Nr 02/2024 Kierownika GOPS w Kołobrzegu z dnia 16.02.2024r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2024r. GOPS w Kołobrzegu

Zarządzenie Nr 03/2024 Kierownika GOPS w Kołobrzegu z dnia 06.03.2024r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2024r. GOPS w Kołobrzegu

Zarządzenie Nr 04/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznje w Kołobrzegu z dnia 29.03.2024r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2024r. GOPS w Kołobrzegu

Zarządzenie Nr 05/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 23.04.2024r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2024r. GOPS w Kołobrzegu

Zarządzenie Nr 06/2024 Kierownika GOPS w Kołobrzegu z dnia 21.05.2024r. w sprawie zmiany planu finansowego na 2024r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu