Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

ul. Trzebiatowska 48b

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 425 68

tel. fax. 94 35 451 86

e-mail: gops.kol@post.pl

ePUAP: /gopskolobrzeg/skrytka

NIP 671-10-30-145

REGON 003801551

PUNKT PRACY SOCJALNEJ  (czynny od dnia 01.07.2022r.)

Drzonowo 60, pok. 10

tel. 94 35 87 569


Zachodniopomorska Karta Seniora oraz Zachodniopomorska Karta Rodziny decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego może być wydawana obywatelom innej narodowości, których miejscem zamieszkania jest Województwo Zachodniopomorskie. W GOPS Kołobrzeg o ww. karty mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Kołobrzeg.

_________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu informuje, iż wnioski o udzielenie pomocy społecznej w miesiącu grudniu 2022r. będą przyjmowane do dnia 05.12.2022r.

Dokumenty złożone po tym terminie będą realizowane w miesiącu styczniu 2023r.

___________________________________________________________

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,                             ul. Trzebiatowska 48B (pok. 04 oraz pok. 7 ) od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 07:30 do 14:00 natomiast w piątki w godz. od 07:30 do 13:00)

___________________________________________________________

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 (również dla obywateli Ukrainy) są wydawane w pokoju 04 od dnia 22 sierpnia 2022r. w godz. od 07:30 do 14:30.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie:

od dnia 01 września 2022r. do dnia 15 września 2022r.

·                     W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać: od dnia 01 września 2022r. do dnia 15 października 2022r., a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego

__________________________________________________________________

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

______________________________________________________________

Informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, a nie podały we wniosku adresu poczty elektronicznej (e’mail), na który według ustawy  o dodatku osłonowym będzie wysyłana informacja o jego przyznaniu, mają możliwość odebrania osobiście informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

W przypadku osób, które podały adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego z następującego maila: swiadczenia@gops.kolobrzeg.pl

_________________________________________________________________

Informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2022r. Wójt Gminy Kołobrzeg nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o w/w świadczenie należy składać w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021r. będą wypłacane do 31 maja 2022r. przez Gminny Ośrodek Społecznej w Kołobrzegu.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż Inspektorat ZUS w Kołobrzegu wyraził chęć współpracy z tutejszym Ośrodkiem poprzez pomoc w elektronicznym wypełnianiu wniosków o świadczenie "Dobry Start" (300+), które od dnia 01 lipca 2021r. realizowane będzie przez Oddziały ZUS w całej Polsce.

Wszystkich mieszkańców gminy Kołobrzeg chcących uzyskać powyższą pomoc zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka w dniu 27 lipca 2021r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 14:00.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia godziny wizyty, aby złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start" (300+).

_______________________________________________________________

Informacja

Opieka wytchnieniowa w gminie Kołobrzeg w 2021 roku

 

             W związku z ogłoszonym przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych planem wsparcia na 2021 rok, w ramach którego przewidziana jest dalsza realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa”do 08 stycznia 2021 r. osoby zainteresowane tą formą wsparcia z terenu gminy Kołobrzeg mogą zgłaszać taką potrzebę do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.