Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Asystent rodziny Barbara Drążek

tel. 94 35 425 68 lub 94 35 875 69

e-mail: a.drazek@gops.kolobrzeg.pl