Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Zarządzenie Nr 8/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych GOPS w K-gu

156 KBPobierzPodgląd pliku