Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Zarządzenie Nr 7/2023 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 05.04.2023r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych składników majątkowych GOPS w K-gu

143 KBPobierzPodgląd pliku