Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Bilans jednostki budżetowej 2022

275 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat jednostki za 2022

268 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022

263 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa do bilansu za 2022

1.7 MBPobierzPodgląd pliku