Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Zarządzenie Nr 31/2022 Kierownika GOPS w Kołobrzegu z dnia 30.12.2022r. w spr. zmiany Zarządzenia Nr 17/2018 z dnia 25.10.2018r. (z późn.zm.) - w sprawie ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży jako roboczej oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży

177 KBPobierzPodgląd pliku