Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.

371 KBPobierzPodgląd pliku

klauzula RODO

133 KBPobierzPodgląd pliku