Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Pracownik socjalny - rejon V

Pracownik socjalny mgr Aleksandra Barut

tel. 94 35 425 68 lub 94 35 875 69

e-mail: a.barut@gops.kolobrzeg.pl

Rejon II obejmuje miejscowości:

  • Kądzielno
  • Kopydłówko
  • Korzystno
  • Korzyścienko
  • Bezpraw
  • Przećmino
  • Stary Borek
  • Nowy Borek