Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Zarządzenie Nr 17/2022 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 04.08.2022r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego wraz z załącznikami dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kołobrzeg

138 KBPobierzPodgląd pliku