Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 6B/2022 Kier.GOPS w K-gu z 25.04.2022 w spr.ustanowienia Procedury nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekunów tymcz.sprawujących opiekę nad małoletnimi ob.Ukrainy, przebywającymi na terytorium RP bez opieki os.dorosłych

248 KBPobierzPodgląd pliku