Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 6A/2022 Kier.GOPS w K-gu z 22.04.2022 w spr.upoważnienia prac.GOPS w K-gu do wykonywania nadzoru nad realizacją praw i obowiązków opiekunów tymcz.sprawujących opiekę nad małoletnimi ob.Ukrainy przebywającymi na terytorium RP bez opieki os.dorosłych

186 KBPobierzPodgląd pliku