Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 13/2022 Kier.GOPS w Kołobrzegu z dn.07.06.2022r. w spr.zmiany Zarządzenia Nr 17/2018 z dnia 25.10.2018r. w spr.ustalenia stanowisk pracy i zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży jako roboczej oraz zasad wypłacania ekwiwalentu za pranie odzieży

170 KBPobierzPodgląd pliku