Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Bilans jednostki budżetowej 2021

275 KBPobierzPodgląd pliku

Rachunek zysków i strat jednostki za 2021

268 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021

263 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja dodatkowa do bilansu za 2021

550 KBPobierzPodgląd pliku