Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

319 KBPobierzPodgląd pliku

Dnia 17 grudnia 2021r. weszła w życie ustawa z o dodatku osłonowym - Dz.U. z 2022r. poz.1 i 202, natomiast dnia 14 lutego 2022r. wydano ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W związku z tym udostępniamy nowy wzór wniosku, który obowiązuje od dnia 15.02.2022 r.

https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania