Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Zarządzenie Nr 29/2021 Kierownika GOPS w Kołobrzegu z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie Instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt GOPS w Kołobrzegu

144 KBPobierzPodgląd pliku