Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Zarządzenie nr 20/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 29.10.2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego w 2022r. w GOPS w K-gu

124 KBPobierzPodgląd pliku