Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

146 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE ZARZĄDCY O STANIE TECHNICZNYM LOKALU

75 KBPobierzPodgląd pliku

DEKLARACJA O DOCHODACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO

140 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

155 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

110 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I INSTALACJI

73 KBPobierzPodgląd pliku

PROŚBA O PRZEKAZYWANIE RYCZAŁTU

63 KBPobierzPodgląd pliku

KLAUZULA INFORMACYJNA

116 KBPobierzPodgląd pliku