Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Zarządzenie Nr 11/2021 Kier. GOPS w Kołobrzegu z dnia 23.07.2021r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy prawo zamówień publicznych w GOPS Kołobrzeg

144 KBPobierzPodgląd pliku