Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Bilans jednostki budżetowej 2020

317 KBPobierzPodgląd pliku

informacja dodatkowa

451 KBPobierzPodgląd pliku

wyciąg z danych zawartych w zał. informacja dodatkowa

316 KBPobierzPodgląd pliku

rachunek zysków i strat jednostki

310 KBPobierzPodgląd pliku

zestawienie zmian funduszu jednostki

305 KBPobierzPodgląd pliku