Przejdź do treści

Zarządzenie nr 1/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu z dnia 09.01.2020r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania w przypadku konieczności zastosowania art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

48 KBPobierz