Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Wnioski o przyznanie świadczenia „Dobry start” są do pobrania tutaj: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie