Przejdź do treści

Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 23.06.2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1.8 MBPobierzPodgląd pliku