Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

KDR - wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu (!! STRONĘ 3 i 4 NALEŻY POWIELIĆ I WYPEŁNIĆ DLA KAŻDEGO CZŁONKA RODZINY WSKAZANEGO WE WNIOSKU)

100 KBPobierzPodgląd pliku

wzór oświadczenia o planowanym terminie ukończenia nauki

80 KBPobierzPodgląd pliku

wzór oświadczenia o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinnej pieczy zastępczej

78 KBPobierzPodgląd pliku

wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej

78 KBPobierzPodgląd pliku

ZKDR-04 - załącznik dot. osób uprawnionych do wyświetlania karty elektronicznej

89 KBPobierzPodgląd pliku