Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

37 KBPobierzPodgląd pliku

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

49 KBPobierzPodgląd pliku

PROŚBA O PRZEKAZYWANIE RYCZAŁTU

11.1 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

11.1 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

11.9 KBPobierzPodgląd pliku

KLAUZULA INFORMACYJNA

15.9 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

17.7 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

48 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH I INSTALACJI

11.9 KBPobierzPodgląd pliku