Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

213 KBPobierzPodgląd pliku

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

179 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE O DOCHODACH

92 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

80 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE O ZAMIESZKIWANIU

67 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE O STATUSIE BEZROBOTNEGO

107 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

95 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

87 KBPobierzPodgląd pliku