Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY SPOŁECZNEJ

82 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH DO CELÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

12.6 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

47 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

12.8 KBPobierzPodgląd pliku

OŚWIADCZENIE POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ

17.3 KBPobierzPodgląd pliku

INFORMACJA O STANIE ZDROWIA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYZNANIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

36 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŚWIADCZENIE DO USŁUG OPIEKUŃCZYCH

25 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŚWIADCZENIE LEKARZA PSYCHIATRY DOT. SKIEROWANIA DO DPS

28 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŚWIADCZENIE PSYCHOLOGA W PRZYPADKU SKIEROWANIA DO DPS

28 KBPobierzPodgląd pliku

ZAŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O SKIEROWANIE DO DPS

31 KBPobierzPodgląd pliku