Przejdź do treści

Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych

mgr Agnieszka Świercz

tel. 94 35 425 68

e-mail: a.swiercz@gops.kolobrzeg.pl


w zastępstwie

Podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych

Bożena Harowicz

tel. 94 35 425 68

e-mail: b.harowicz@gops.kolobrzeg.pl