Przejdź do treści

Terminy wypłaty świadczeń

przyznanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kołobrzegu są następujące:

 

1. Świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry Start:

               I termin:  10-15-go dnia każdego miesiąca w dni robocze,

              II termin:  24-26-go dnia każdego miesiąca w dni robocze,

 

2. Dodatki mieszkaniowe - do 10-go dnia każdego miesiąca,

 

3. Dodatki energetyczne - do 10-go dnia każdego miesiąca

(z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do 30 stycznia danego roku),

 

4. Stypendia szkolne:

               I termin (wypłata gotówkowa)10-15-go dnia każdego miesiąca                  w dni robocze,

         II termin (przelew bankowy): 17-go dnia każdego miesiąca.

 

                                          Informacja

Przyznane uprawnienia do świadczeń wychowawczych (500+) obowiązują do 31.05.2021r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane w następujących terminach:

- od dnia 01.02.2021r. wnioski w formie elektronicznej (PIU/ Banki/ ZUS),

- od dnia 01.04.2021 wnioski w formie tradycyjnej (papierowej).Świadczenia wypłacane są w oddziałach Banku PEKAO SA

 

Oddział Banku PEKAO SA znajduje się przy ul. Łopuskiego 6 w Kołobrzegu.