Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

mgr Katarzyna Gołuchowska

tel. 94 35 425 68

e-mail: k.goluchowska@gops.kolobrzeg.pl


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

mgr Grzegorz Trzciński

tel. 94 35 425 68

e-mail: g.trzcinski@gops.kolobrzeg.pl