Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Starszy referent ds. świadczeń z pomocy społecznej

mgr Aleksandra Lesiak

tel. 94 35 425 68

e-mail: a.lesiak@gops.kolobrzeg.pl