Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Główny księgowy

 Krystyna Karłuk

tel. 94 35 425 68

e-mail: k.karluk@gops.kolobrzeg.pl