Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr Agnieszka Chojnacka - Sottek

tel. 94 35 425 68

e-mail: a.chojnacka@gops.kolobrzeg.pl