Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

 

  - informuje, że wydawanie i przyjmowanie wniosków na nowy okres zasiłkowy 2019/2020 o ustalenie prawa do: świadczenia wychowawczego (500+), świadczenia "Dobry Start" (300+), zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego następuje od 1 sierpnia 2019r.

Powyższe wnioski można składać online przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną od 1 lipca 2019r.

Powyższe wnioski są do pobrania na poniższej stronie :

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

 - informuje, że informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start będą wysyłane z poniższej poczty elektronicznej:

 

swiadczenia@gops.kolobrzeg.pl

 

__________________________________________________________________

 

- informuje, że w tutejszym Ośrodku (pokój nr 4) od dnia 26 sierpnia 2019r. w godz. od 07:30 do 15:30 będą wydawane wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie w dniach od 2 do 13 września 2019r., a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych w dniach od 2 września 2019r. do 15 października 2019r.

            Osobą odpowiedzialną za wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego jest P. Bożena Harowicz – podinspektor ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Interesanci w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ i świadczenia "Dobry Start" będą przyjmowani:

- od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 - 13:00

- piątek - DZIEŃ BEZ INTERESANTA

 

W sprawach pilnych przyjmuje Zastępca Kierownika (pokój nr 8)

oraz Kierownik GOPS (pokój nr 3).


__________________________________________________________

 

- informuje, że od 1 kwietnia 2013 roku wypłata świadczeń z pomocy społecznej odbywa się w Banku PEKAO SA przy ul. Łopuskiego 6 w Kołobrzegu

 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

                       w każdy poniedziałek w godzinach  14.00 - 16.00

                        oraz

                           w każdy czwartek w godzinach 13.30 - 15.30

_______________________________________________________________