Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2021r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu będzie nieczynny.

_________________________________________________________________

OPIEKA WYTCHNIENIOWA - EDYCJA 2022

      Uprzejmie informuję, że w dniu 11 października 2021r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu pn: "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 realizowany w ramach Funduszu Solidarnościowego.

      Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności                                                     2. osobami posiadającymi:

  - orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573) albo

 - orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 6 i art. 62 ww.ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

  - poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Mieszkańcy Gminy Kołobrzeg zainteresowani uzyskaniem pomocy i wsparcia w ramach Opieki Wytchnieniowej - edycja 2022 mogą składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 21.10.2021r.

Termin złożenia wniosku przez GOPS w Kołobrzegu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego upływa dnia 22.10.2021r.

_________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż Inspektorat ZUS w Kołobrzegu wyraził chęć współpracy z tutejszym Ośrodkiem poprzez pomoc w elektronicznym wypełnianiu wniosków o świadczenie "Dobry Start" (300+), które od dnia 01 lipca 2021r. realizowane będzie przez Oddziały ZUS w całej Polsce.

Wszystkich mieszkańców gminy Kołobrzeg chcących uzyskać powyższą pomoc zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka w dniu 27 lipca 2021r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 14:00.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia godziny wizyty, aby złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start" (300+).

_______________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁOBRZEGU INFORMUJE, IŻ WNIOSKI O UDZIELENIE POMOCY SPOŁECZNEJ BĘDĄ PRZYJMOWANE DO DNIA 30.11.2021r. DOKUMENTY ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE BĘDĄ REALIZOWANE W MIESIĄCU STYCZNIU 2022r.


 

- informuje, że przyznane uprawnienia do świadczeń wychowawczych (500+) obowiązują do 31.05.2021r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane w następujących terminach:

- od dnia 01.02.2021r. wnioski w formie elektronicznej (PIU/ Banki/ ZUS),

- od dnia 01.04.2021 wnioski w formie tradycyjnej (papierowej).

natomiast wnioski o przyznanie świadczenia "Dobry Start" (300+), zasiłku rodzinnego, funduszu alimentacyjnego będą przyjmowane

- w formie elektronicznej - od 1 lipca 2020r.

- w formie papierowej - od 1 sierpnia 2020r.

 

Powyższe wnioski w formie elektronicznej można składać online przez stronę

 

empatia.mrpips.gov.pl

 

lub przez bankowość elektroniczną.

 

Aktualne wnioski są do pobrania na poniższej stronie :

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

 

- informuje, że informacje o przyznaniu świadczenia Dobry Start będą wysyłane z poniższej poczty elektronicznej:

 

 swiadczenia@gops.kolobrzeg.pl

 

__________________________________________________________________

- informuje, że od dnia 16 sierpnia 2021r. będą wydawane wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 (pokój nr 4).

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie w dniach od 1 do 15 września 2021r.                                                  W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - wnioski należy składać do dnia 15 lutego danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od dnia 1 września 2021r. do 15 października 2021r.

         Osobą odpowiedzialną za wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego jest P. Agnieszka Świercz – inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów szkolnych.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Interesanci w sprawach świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego 500+ i świadczenia "Dobry Start" będą przyjmowani:

- od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30 - 13:00

- piątek - DZIEŃ BEZ INTERESANTA

 

W sprawach pilnych przyjmuje Zastępca Kierownika (pokój nr 8)

oraz Kierownik GOPS (pokój nr 3).


__________________________________________________________

 

- informuje, że od 1 kwietnia 2013 roku wypłata świadczeń z pomocy społecznej odbywa się w Banku PEKAO SA przy ul. Łopuskiego 6 w Kołobrzegu

 


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków:

                       w każdy poniedziałek w godzinach  14.00 - 16.00

                        oraz

                           w każdy czwartek w godzinach 13.30 - 15.30

_______________________________________________________________