Przejdź do treści

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

ul. Trzebiatowska 48b

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 425 68

tel. fax. 94 35 451 86

e-mail: gops.kol@post.pl

NIP 671-10-30-145

REGON 003801551


Punkt pracy socjalnej:

78-133 Drzonowo 60, pok. 10

tel. 94 35 875 69


OGŁOSZENIE

W związku z licznymi zachorowaniami wśród pracowników Urzędu Gminy na Covid-19 oraz objęciem dużej części pracowników nadzorem epidemicznym, a także ze względu na wprowadzenie powszechnie obowiązujących przepisów o pracy zdalnej, Wójt Gminy Kołobrzeg podjął decyzję o ograniczeniu pracy Urzędu poprzez wyłączenie od dnia 26 stycznia 2022 r. do odwołania bezpośredniej obsługi interesantów.

1. W Urzędzie Gminy i GOPS sprawy załatwiane będą drogą telefoniczną (wykaz telefonów podajemy poniżej), drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztą tradycyjną,

2. Osobiste załatwienie spraw wyjątkowo pilnych będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Nr telefonów do kontaktu od poniedziałku do piątku w godz. 700-14.00

Urząd Gminy -  tel. 94-35-30-420.

GOPS –             tel. 94 35-425-68

 Pełny wykaz numerów telefonów dostępny pod linkiem: http://bip.gmina.kolobrzeg.pl/index.php?id=28339

_________________________________________________________________

Informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, a nie podały we wniosku adresu poczty elektronicznej (e’mail), na który według ustawy  o dodatku osłonowym będzie wysyłana informacja o jego przyznaniu, mają możliwość odebrania osobiście informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

W przypadku osób, które podały adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego z następującego maila: swiadczenia@gops.kolobrzeg.pl

_________________________________________________________________

Informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2022r. Wójt Gminy Kołobrzeg nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o w/w świadczenie należy składać w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021r. będą wypłacane do 31 maja 2022r. przez Gminny Ośrodek Społecznej w Kołobrzegu.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż Inspektorat ZUS w Kołobrzegu wyraził chęć współpracy z tutejszym Ośrodkiem poprzez pomoc w elektronicznym wypełnianiu wniosków o świadczenie "Dobry Start" (300+), które od dnia 01 lipca 2021r. realizowane będzie przez Oddziały ZUS w całej Polsce.

Wszystkich mieszkańców gminy Kołobrzeg chcących uzyskać powyższą pomoc zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka w dniu 27 lipca 2021r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 14:00.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia godziny wizyty, aby złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start" (300+).

_______________________________________________________________

Informacja

Opieka wytchnieniowa w gminie Kołobrzeg w 2021 roku

 

             W związku z ogłoszonym przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych planem wsparcia na 2021 rok, w ramach którego przewidziana jest dalsza realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa”do 08 stycznia 2021 r. osoby zainteresowane tą formą wsparcia z terenu gminy Kołobrzeg mogą zgłaszać taką potrzebę do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.