Przejdź do treści

Informacje ogólne

Zakres działania GOPS

Programy dofinansowane z Funduszu Solidarnościowego

GOPS Kołobrzeg

Sprawozdania Finansowe

Informacja publiczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

ul. Trzebiatowska 48b

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 425 68

tel. fax. 94 35 451 86

e-mail: gops.kol@post.pl

ePUAP: /gopskolobrzeg/skrytka

NIP 671-10-30-145

REGON 003801551

PUNKT PRACY SOCJALNEJ  (czynny od dnia 01.07.2022r.)

Drzonowo 60, pok. 10

tel. 94 35 87 569


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołobrzegu

w dniu 09 czerwca 2023r. (piątek) będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy

________________________________________________________


Zachodniopomorska Karta Seniora oraz Zachodniopomorska Karta Rodziny decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego może być wydawana obywatelom innej narodowości, których miejscem zamieszkania jest Województwo Zachodniopomorskie. W GOPS Kołobrzeg o ww. karty mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Kołobrzeg.

___________________________________________________________

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu,                             ul. Trzebiatowska 48B (pok. 04 oraz pok. 7 ) od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 07:30 do 14:00 natomiast w piątki w godz. od 07:30 do 13:00)

___________________________________________________________

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023 (również dla obywateli Ukrainy) są wydawane w pokoju 04 od dnia 22 sierpnia 2022r. w godz. od 07:30 do 14:30.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie:

od dnia 01 września 2022r. do dnia 15 września 2022r.

·                     W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski należy składać: od dnia 01 września 2022r. do dnia 15 października 2022r., a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego

__________________________________________________________________

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

______________________________________________________________

Informujemy, że osoby, które złożyły wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, a nie podały we wniosku adresu poczty elektronicznej (e’mail), na który według ustawy  o dodatku osłonowym będzie wysyłana informacja o jego przyznaniu, mają możliwość odebrania osobiście informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.

W przypadku osób, które podały adres poczty elektronicznej, zgodnie z ustawą zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego z następującego maila: swiadczenia@gops.kolobrzeg.pl

_________________________________________________________________

Informujemy, iż od dnia 01 stycznia 2022r. Wójt Gminy Kołobrzeg nie będzie organem właściwym do przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+. Wnioski o w/w świadczenie należy składać w formie elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia wychowawcze na podstawie wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2021r. będą wypłacane do 31 maja 2022r. przez Gminny Ośrodek Społecznej w Kołobrzegu.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

________________________________________________________________

Uprzejmie informujemy, iż Inspektorat ZUS w Kołobrzegu wyraził chęć współpracy z tutejszym Ośrodkiem poprzez pomoc w elektronicznym wypełnianiu wniosków o świadczenie "Dobry Start" (300+), które od dnia 01 lipca 2021r. realizowane będzie przez Oddziały ZUS w całej Polsce.

Wszystkich mieszkańców gminy Kołobrzeg chcących uzyskać powyższą pomoc zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka w dniu 27 lipca 2021r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 14:00.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wcześniejszy kontakt, celem ustalenia godziny wizyty, aby złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start" (300+).

_______________________________________________________________

Informacja

Opieka wytchnieniowa w gminie Kołobrzeg w 2021 roku

 

             W związku z ogłoszonym przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych planem wsparcia na 2021 rok, w ramach którego przewidziana jest dalsza realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa”do 08 stycznia 2021 r. osoby zainteresowane tą formą wsparcia z terenu gminy Kołobrzeg mogą zgłaszać taką potrzebę do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu.